ઉનાળો

ઉનાળો

ગુજાર્યો જીંદગીનો જે ઉનાળો યાદ આવે છે.

ધરા જેવી હતી હૈયાવરાળો યાદ આવે છે.

સૂકા સૂમસામ રસ્તા પર ફરે ના બે પગુ પ્રાણી,
ઝરે જલ-ધન, મળે માનવ રૂપાળો યાદ આવે છે.

નિશાળોની રજામાં માણવા મળતી મઝા કેવી,
 વ્હાલી બાનાં ગામે કેરીગાળો યાદ આવે છે.

શિશુવયના લડી ઝઘડીને રમતા સાથ સૌ સંગે,
ભગિની-ભાઈનો  નેહ નિરાળો યાદ આવે છે.

ભલે બાળે, દઝાડે ઝાળ સૂરજ ચૈત્ર-વૈશાખે,
મળે જે માર્ગમાં વૃક્ષોનો માળો યાદ આવે છે.

હકીકત તો અનોખી સ્‍હેલ છે સંસાર ઉનાળાની,
સમંદર ઓટ ને ભરતી ઉછાળો યાદ આવે છે.

–દેવિકા રાહુલ ધ્રુવ
Devika Dhruva.
http://devikadhruva.wordpress.com

 

CATEGORIES
TAGS
Share This